NOTAS SOBRE A SEGMENTACIÓN TEXTUAL DALGÚNS ADVERBIOS NAS CANTIGAS GALEGO-PORTUGUESAS

Manuel Ferreiro

Resumo


segmentación textual é unha
moi importante operación ecdótica no
proceso de edición das cantigas medievais
galego-portuguesas; por outra parte,
algúns adverbios, e nomeadamente aqueles
que teñen un reducido corpo fónico,
levantan algúns problemas no proceso de
fixación textual dun corpus por veces con
transmisión problemática.
Neste contributo faise unha revisión (con
proposta editorial) do tratamento dalgúns
adverbios desde unha perspectiva
segmentativa, sempre a partir da revisión
dos manuscritos e do confronto coas
principais edicións críticas existentes.


Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.
Signum Revista da ABREM (ISSN 2177-7306) - Associação Brasileira de Estudos Medievais