NAS ORIXES DO CAMIÑO DE SANTIAGO

Francisco Singul

Resumo


Os séculos IX e X foron decisivos
para sentar as bases do fenómeno cultural
e espiritual das peregrinacións a Santiago
de Compostela. O achado da tumba do
apóstolo Santiago o Maior foi o detonante
para a ordenación dun santuario
monástico-martirial a mediados do século
IX, o locus sancti Iacobi, que en pouco tempo
pasa a converterse en cabeza da sede
episcopal, coincidindo coa chegada dos
primeiros peregrinos e o engrandecemento
do burgo apostólico. O fluxo da
peregrinación faise internacional ao longo
do século X, medrando a fama da primitiva
cidade de Santiago, nun momento no que a
ruta xacobea comeza a ser máis coñecida e
frecuentada.


Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.
Signum Revista da ABREM (ISSN 2177-7306) - Associação Brasileira de Estudos Medievais